Tục nhảy vào lửa đầu năm mới của dân tộc nào?

TPO - Người dân tộc này có nền văn hóa lịch sử phong phú, trong đó, tục nhảy lửa thường diễn ra vào đầu năm mới.
Dân tộc nào sau đây có tục nhảy vào lửa đầu năm mới?

1. Dân tộc nào sau đây có tục nhảy vào lửa đầu năm mới?

 • icon

  Dân tộc Dao

 • icon

  Dân tộc Tày

 • icon

  Dân tộc Thái

Đàn ông dân tộc Dao chỉ được công nhận sự trưởng thành khi nào?

2. Đàn ông dân tộc Dao chỉ được công nhận sự trưởng thành khi nào?

 • icon

  Đã trải qua lễ nhảy lửa

 • icon

  Đã trải qua lễ cấp sắc

Người Dao có tục thờ cúng chó với ý nghĩa gì sau đây?

3. Người Dao có tục thờ cúng chó với ý nghĩa gì sau đây?

 • icon

  Là tổ tiên của người Dao

 • icon

  Là loài vật không thể thiếu trong gia đình người Dao

Trong đám cưới, cô dâu người Dao trước khi vào nhà chồng phải bước qua một sải dây chăng ngoài cửa với ý nghĩa gì?

4. Trong đám cưới, cô dâu người Dao trước khi vào nhà chồng phải bước qua một sải dây chăng ngoài cửa với ý nghĩa gì?

 • icon

  Trừ tà ma

 • icon

  Ngăn chặn điều xấu theo cô dâu vào nhà

Dân tộc thiểu số nào ở tỉnh Hà Giang có lễ cúng tổ tiên được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia?

5. Dân tộc thiểu số nào ở tỉnh Hà Giang có lễ cúng tổ tiên được công nhận là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia?

 • icon

  Dân tộc Tày

 • icon

  Dân tộc Mường

 • icon

  Dân tộc Lô Lô

Vật gì của người Lô Lô được công nhận bảo vật quốc gia?

6. Vật gì của người Lô Lô được công nhận bảo vật quốc gia?

 • icon

  Bộ cồng chiêng từ thế kỷ 5

 • icon

  Đôi trống đồng từ thế kỷ 5

Dân tộc nào ít người nhất Việt Nam?

7. Dân tộc nào ít người nhất Việt Nam?

 • icon

  Dân tộc Tày

 • icon

  Dân tộc Chứt

 • icon

  Dân tộc Ơ Đu

Dân tộc thiểu số nào có dân số đông nhất Việt Nam?

8. Dân tộc thiểu số nào có dân số đông nhất Việt Nam?

 • icon

  Dân tộc Dao

 • icon

  Dân tộc Tày

 • icon

  Dân tộc Mường

MỚI - NÓNG
NSND Tự Long từ chối Bằng Kiều
NSND Tự Long từ chối Bằng Kiều
TPO - Trong tập 3, 33 anh tài chia nhóm để chuẩn bị cho Công diễn 1. Bằng Kiều và Soobin Hoàng Sơn tập trung cầu xin, chiêu mộ NSND Tự Long, trong khi đó các anh tài khác dùng chiêu để tuyển thành viên.