Có 8 kết quả :

Vợ chồng ông Trịnh Văn Bô

Lại liền mạch sau một hoa giáp đứt đoạn

TP - … Rặng trà mạn tươi tốt tạo nên hàng rào vuông vức giữa nhà 34 của bà Trịnh Văn Bô với nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở đường Hoàng Diệu như còn vương chút sương thu sớm. Tôi ngồi hầu chuyện cụ bà quả phụ  Hoàng Minh Hồ. Cũng như mọi lần, khó mà dứt ra về một quá vãng cái thuở ban đầu dân quốc ấy cùng sự kiện hiến tặng vàng và nhà cho cách mạng.
Việt Nam sắp có Hội doanh nhân gia đình

Việt Nam sắp có Hội doanh nhân gia đình

TPO -Sáng 10/9 tại tọa đàm Vai trò gia đình DN VN trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế”, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN – VCCI cho biết quyết định thành lập Hội đồng Doanh nhân và gia đình VN.