TPHCM muốn lập một sở mới, lo an toàn 'mâm cơm' cho các gia đình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ mô hình thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm, UBND TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc và giúp UBND TPHCM thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

UBND TPHCM vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết 6 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, việc thành lập mô hình thí điểm Ban Quản lý ATTP đã giải quyết hạn chế về cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành và đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về công tác quản lý ATTP.

Cụ thể, Ban Quản lý ATTP ra đời đã giải quyết căn bản vấn đề cấp bách đặt ra trong tình hình hiện nay. Việc kết hợp lực lượng quản lý từ 3 sở (Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) không làm tăng biên chế nhưng đã làm tăng hiệu quả trong phân công, xử lý công việc khi chỉ còn một đầu mối.

Bên cạnh đó, việc có một cơ quan cấp sở tập trung cho công tác bảo đảm ATTP thể hiện tầm quan trọng, đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của công tác đảm bảo ATTP với người dân TPHCM về phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị trên địa bàn trong liên kết, phối hợp với các tỉnh, hợp tác quốc tế.

Theo UBND TPHCM, việc tập trung đầu mối thanh tra, kiểm tra thuận lợi cho người dân khi chỉ có một cơ quan quản lý ATTP cấp thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ sở với tần suất theo quy định, tránh chồng chéo và tình trạng mỗi năm một cơ sở, doanh nghiệp phải chịu sự thanh tra, kiểm tra của quá nhiều cơ quan quản lý nhà nước về ATTP.

TPHCM muốn lập một sở mới, lo an toàn 'mâm cơm' cho các gia đình ảnh 1

Trưởng ban An toàn thực phẩm TPHCM Nguyễn Khánh Phong Lan kiểm tra thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền

Bên cạnh đó, việc thống nhất lực lượng về Ban Quản lý ATTP cho phép xây dựng mạng lưới Đội quản lý ATTP bố trí tại các chợ đầu mối và quận - huyện (hiện TPHCM đang bố trí 70% nguồn lực cho thanh tra). Công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bị chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước bởi có sự tập trung đầu mối quản lý nhà nước từ Ban ATTP.

Ngoài ra, trong cải cách hành chính, thông tin truyền thông và cấp phép đã tạo sự tín nhiệm và thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính về ATTP. Việc đơn giản hóa, hợp lý hóa thủ tục hành chính từ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp phép, quản lý, hậu kiểm, thanh tra… làm tăng sự hài lòng của người dân đối với cung cấp dịch vụ hành chính công về ATTP.

UBND TPHCM đánh giá, sự sáng tạo của mô hình tổ chức Đội Quản lý ATTP liên quận - huyện và chợ đầu mối đã tác động tích cực đến hiệu quả quản lý ATTP trên địa bàn TPHCM.

Vì vậy, từ mô hình thí điểm Ban Quản lý ATTP TPHCM, UBND TPHCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chính thức hóa mô hình thí điểm. Cụ thể, trên cơ sở Ban Quản lý ATTP, cho phép TPHCM thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, có chức năng tham mưu, giúp chính quyền TPHCM thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn.

UBND TPHCM cũng kiến nghị cho phép thành phố thành lập cơ quan Thanh tra về ATTP để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, TPHCM kiến nghị thành lập mạng lưới các Đội quản lý ATTP liên quận - huyện, chợ đầu mối trực thuộc Sở An toàn thực phẩm, có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát ATTP, thanh kiểm tra xử lý vi phạm.

Ngoài ra, UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho phép sửa đổi, bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành tại Quyết định số 2349/QĐ-TTg ngày 5/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Ban Quản lý ATTP nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Ban Quản lý ATTP trong công tác xử lý vi phạm hành chính (thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính).

Năm 2019, sau 3 năm thí điểm hoạt động Ban Quản lý an toàn thực phẩm, UBND TPHCM từng đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép nâng Ban lên thành Sở ATTP TPHCM.

MỚI - NÓNG