Có 11 kết quả :

Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ cuối: Bác Hồ với lực lượng tình báo quốc phòng

Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ cuối: Bác Hồ với lực lượng tình báo quốc phòng

TP - Trong thư Bác Hồ gửi hội nghị tình báo có đoạn viết: “Tình báo cũng như­ mọi việc khác phải dựa vào dân. Tai mắt của ng­ười tình báo có hạn. Nhân dân có hàng chục triệu tai mắt. Việc gì họ cũng có thể nghe, có thể thấy, có thể biết. Vì vậy, tình báo phải cố gắng làm thế nào cho nhân dân giúp sức, thì sẽ thành công to”.
Ông Mười Hương tháng 4/2015.

Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ III: Cái tên Mười Hương

TP - Sau thời điểm Những việc cần làm ngay, đám viết chúng tôi hăng lắm. Hăng là say việc. Lắm hôm bỏ cả bữa lẵng nhẵng kéo nhau đi… Thường một nhóm dăm ba anh các báo tập trung giải quyết một vụ tiêu cực. Bám nhân mối các cơ quan điều tra để lấy thông tin  đã đành. Lại lần tìm đến một vài lãnh đạo cấp cao để tranh thủ sự ủng hộ.
Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ I: Phần nổi của tảng băng

Chuyện về Tổng Cục 2- Kỳ I: Phần nổi của tảng băng

TP - Ngoại thành Thủ đô, một sáng thu…Trước khi vào việc, bữa ấy, tôi ngồi trong cái quán nước gần lối rẽ um tùm cây cọ và hoa sữa ken dày dẫn vào một khu nhà xây cất khá khiêm tốn, mặt tiền không lòe loẹt biển hiệu. Từ tít ngoài cổng đã án ngữ tấm biển cấm quay phim chụp ảnh. Khó nghĩ tòa nhà với kiểu xây cất giản dị mấy tầng lầu kia lại là đại bản doanh của cơ quan tình báo  quốc phòng Việt Nam có tên Tổng cục II.