Quảng Trị:

Tôn tạo Di tích Khu Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN

Tôn tạo Di tích Khu Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN
TP - Di tích Khu Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đang bắt đầu đợt tôn tạo mới, gồm các hạng mục như phục chế nhà làm việc của Chính phủ, nhà khách, nhà trình Quốc thư của các đại sứ, nhà làm việc của các phóng viên báo chí... với kinh phí 7,5 tỷ đồng.

Sở VH-TT Quảng Trị ngày 28/1 cho biết.

Đây là một khu di tích rất đặc biệt, gắn liền với những nhân vật lịch sử nổi tiếng của nước nhà như Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Bình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ở đây, năm 1973, nhiều chính khách nổi tiếng thế giới đã đến thăm như Chủ tịch Cuba Fidel Castro...

Di tích được xếp hạng quốc gia từ năm 1991. Khu Chính phủ Cách mạng lâm thời CHMNVN được xây dựng năm 1973 tại Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị.  

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm