Có 1 kết quả :

Thoát khỏi áp lực thi cử với phương thức xét học bạ

Xét tuyển học bạ, tìm hiểu thông tin có còn sớm?

Trong rất nhiều phương thức xét tuyển vào đại học các trường dự kiến và đã công bố, phương thức xét học bạ gần như chiếm ưu thế xét tuyển trong năm 2021. Tuy nhiên, thời điểm nào tìm hiểu những lợi ích của phương thức xét tuyển này là phù hợp đối với thí sinh?.