Có 9 kết quả :

Tiếp viên nhà hàng bán dâm cho khách

Tiếp viên nhà hàng bán dâm cho khách

TPO - Sau khi khách ngấm hơi men, có hai khách có nhu cầu mua dâm nên nói với Loan. Loan đồng ý và báo giá 2 triệu đồng/lượt. Nam hành khách đã đưa 4 triệu đồng để Loan điều 2 tiếp viên đến bán dâm.