Tiếp tục đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân làng cổ Đường Lâm

Tiếp tục đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân làng cổ Đường Lâm
TP - Ngày 12/6, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu thị xã Sơn Tây, Sở VHTT&DL tiếp tục đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân sống trong khu vực di tích làng cổ Đường Lâm và các nhà khoa học, quản lý để hoàn chỉnh quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản; quy hoạch giãn dân.

> Đưa di tích, di sản về với dân
> Ba điểm nhấn của Festival Di sản Quảng Nam

Thành phố yêu cầu lập kế hoạch tổng thể đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cụ thể từng năm 2014, 2015 và giai đoạn 2016-2020; lập quy hoạch giãn dân phục vụ bảo tồn làng cổ Đường Lâm báo cáo thành phố trước ngày 30/6/2013.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG