Thường trực Ban Bí thư: Kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, MTTQ các cấp cần thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn.

Vẫn xử lý dù gần đến đại hội

Sáng 22/12, phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, năm 2020, trong bối cảnh khó khăn, song một lần nữa chúng ta lại chứng kiến một tinh thần đoàn kết, kiên cường, năng động, sáng tạo, đức hy sinh, tình yêu thương con người của nhân dân ta lại được phát huy, tỏa sáng. Chúng ta đã sớm không chế được đại dịch COVID-19, duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. “Gần Đại hội Đảng như vậy nhưng tiếp tục thực hiện không ngừng, nghỉ. Chúng ta tiếp tục kỷ luật đảng viên có vi phạm, điều tra vụ án, xét xử vụ việc dù gần đến đại hội”, ông Trần Quốc Vượng cho hay.

Thường trực Ban Bí thư cũng kể lại với các đại biểu rằng, khi đi địa phương, bà con nói “sợ nhất các bác 'trùng xuống'". “Tôi trả lời với bà con là chúng ta tiếp tục. Gần tổ chức Đại hội như vậy chúng ta vẫn làm. Chúng ta xác định làm để giữ uy tín cho Đảng, chứ không lo giảm uy tín”, Thường trực Ban Bí thư chia sẻ.

 Nhấn mạnh, thành công của đất nước trong năm 2020, có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp, ông Trần Quốc Vượng điểm lại những kết quả nổi bật như: “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”; “Cả nước chung tay vì người nghèo”. Thông qua các hoạt động nêu trên, không chỉ là giá trị về vật chất, mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân ta, là uy tín, năng lực tập hợp của MTTQ Việt Nam các cấp trong tổ chức các cuộc vận động.

MTTQ từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tổ chức thành công nhiều cuộc hội nghị, hội thảo khoa học tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tại Hội nghị lần thứ 14 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã trân trọng, nghiêm túc tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Chọn người thực sự đủ tiêu chuẩn

Nhấn mạnh, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ông Trần Quốc Vượng cho biết, Đại hội XIII của Đảng tới đây sẽ xác định những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, phương hướng lớn cho nhiệm kỳ tới. Với tầm quan trọng đó, MTTQ phải sớm triển khai, tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội; trên cơ sở đó tập trung xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Về bầu cử đại biểu QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, ông Vượng lưu ý, MTTQ cần thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn. “Rút kinh nghiệm vừa rồi có những người không đủ tiêu chuẩn sau đó phải xử lý. Đó là điều phải rút kinh nghiệm”, ông Vượng lưu ý.

Ngoài ra, ông cũng đề nghị MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp nhân dân nhận thức và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG