“Thúc” tiến độ dự án đường sắt đô thị

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Theo đó, trong văn bản số 9132/UBND-XDGT ban hành ngày 21/11/2014, UBND TP yêu cầu BQL đường sắt đô thị Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trong triển khai dự án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành TP và UBND các quận có liên quan để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; Chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông, khẩn trương, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông, khẩn trương lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu còn lại theo kế hoạch đã cam kết với các nhà tài trợ và UBND TP.


BQL đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với tư vấn Systra và các nhà thầu rà soát, điều chỉnh phương án thi công, đảm bảo phù hợp thực tế hiện trường; Phối hợp với tư vấn Systra lập kế hoạch triển khai các công việc còn lại, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND TP phê duyệt trong tháng 12/2014.
 

Phối cảnh tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội.
Phối cảnh tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội.


Mặt khác, về GPMB khu Đề pô, đường dẫn và các ga ngầm, TP yêu cầu UBND quận Bắc Từ Liêm tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận chủ trương thu hồi đất phục vụ GPMB dự án; trường hợp hộ dân nào cố tình chây ỳ không chấp hành, UBND quận chủ động thực hiện biện pháp hành chính theo quy định, đảm bảo tiến độ GPMB. Trước khi tổ chức cưỡng chế, phải tổ chức công khai, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; Hoàn thành công tác GPMB khu Đề pô, đường dẫn trước ngày 30/1/2015.

UBND TP cũng đồng ý với đề nghị của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc cho mượn tạm 19 căn hộ tái định cư, giao Sở Xây dựng có văn bản thỏa thuận gửi UBND quận Bắc Từ Liêm trước ngày 22/11/2014.

Về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, TP yêu cầu Ban Chỉ đạo GPMB TP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định và phù hợp với tính chất đặc thù của dự án; đề xuất, báo cáo UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền trước ngày 15/12/2014.

Mặt khác, BQL đường sắt đô thị Hà Nội phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải tổ chức chặt hạ cây thuộc phạm vi GPMB dự án trên đường 70 từ ngày 22/11/2014.

UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa tập trung chỉ đạo để hoàn thành công tác GPMB các ga ngầm trước ngày 30/5/2015.

Về di chuyển các công trình ngầm nổi, BQL đường sắt đô thị Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ thi công các gói thầu.

Riêng về gói thầu CP09 - Hệ thống vé: Giao Sở Giao thông vận tải thẩm định, trình UBND TP chấp thuận các tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống vé (AFC), phê duyệt trước ngày 10/12/2014. Về hỗ trợ quản lý dự án (PMS) - Giai đoạn 2: TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với BQL đường sắt đô thị Hà Nội đề xuất và dự thảo văn bản của UBND TP gửi ADB trước ngày 2/12/2014.

Về vốn đối ứng của TP và bổ sung vốn vay cho dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính bố trí đủ vốn đối ứng của TP cho dự án. Về bổ sung vốn vay cho dự án: UBND TP yêu cầu QQL đường sắt đô thị Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản gửi các nhà tài trợ theo quy định trong tháng 12/2014.

Theo Theo hanoimoi.com.vn
MỚI - NÓNG