Thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thể hiện rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Ðảng, Nhà nước đối với người phạm tội…

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định pháp luật…

MỚI - NÓNG