Có 1 kết quả :

Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Điểm sáng thu hút đầu tư Thủ đô

TP - Là một trong những địa phương đầu tiên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tầm cỡ khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, thành phố Hà Nội tiếp tục thể hiện quyết tâm là địa phương tiên phong đi đầu về phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch bệnh trong năm 2020.