Thông đồng 'dìm' đấu giá tài sản

Thông đồng 'dìm' đấu giá tài sản
TP - Trình tự thủ tục chưa chặt chẽ, thiếu hướng dẫn cụ thể về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá dẫn đến có hiện tượng doanh nghiệp “sân sau”, quân xanh quân đỏ, thông đồng dìm giá trong hoạt động bán đấu giá tài sản, nhất là tài sản thi hành án, tài sản nhà nước…

Đó là một trong những mặt hạn chế, bất cập mà bà Đỗ Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư Pháp nêu ra tại hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ – CP về bán đấu giá tài sản.


Theo bà Yến, về cơ bản, việc triển khai Nghị định 17 đã phát huy hiệu quả vai trò điều hành của Chính phủ, cũng như các bộ ngành liên quan với công tác bán đấu giá tài sản và cần được tăng cường, đẩy mạnh trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng “cạnh tranh” không lành mạnh giữa các tổ chức bán đấu giá tài sản; có nơi không tuân thủ nghiêm túc các trình tự, thủ tục bán đấu giá....

Trước những tồn tại trong hoạt động đấu giá, Bộ Tư pháp đã đưa ra nhiều giải pháp mang tính trước mắt và lâu dài; xây dựng quy tắc đạo đức nghề đấu giá; tăng cường thanh, kiểm tra, chấn chỉnh sai phạm, tiêu cực...

MỚI - NÓNG