Tập huấn viết tin, bài cho Đoàn

Tập huấn viết tin, bài cho Đoàn
TP - Tỉnh Đoàn Bình Dương vừa tổ chức tập huấn biên tập viên, cộng tác viên Trang thông tin điện tử tổng hợp Tỉnh Đoàn Bình Dương và các kênh thông tin của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần 1 năm 2013.

Tham dự tập huấn có hơn 100 đoàn viên là biên tập viên, cộng tác viên của các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG