Tạm dừng thẩm định Dự thảo tiêu chuẩn nước mắm gây tranh cãi

Tạm dừng thẩm định Dự thảo tiêu chuẩn nước mắm gây tranh cãi
TP - Chiều qua, Bộ KH&CN, với vai trò là cơ quan thẩm định và trình công bố Tiêu chuẩn quốc gia đã lên tiếng chính thức về dự thảo tiêu chuẩn nước mắm gây tranh cãi những ngày qua.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm chưa nhận được sự đồng thuận và chưa đảm bảo sự hài hòa lợi ích các bên liên quan. Cụ thể, việc xây dựng, thẩm định và công bố Tiêu chuẩn quốc gia phải đảm bảo những nguyên tắc phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, nguyên tắc đồng thuận và nguyên tắc hài hòa lợi ích các bên liên quan.

Tuy nhiên, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm (TCVN 12607: 2019) và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Bộ Khoa học và Công nghệ (cơ quan thẩm định và trình công bố Tiêu chuẩn quốc gia)  nhận được những ý kiến khác nhau về Dự thảo Tiêu chuẩn này. “Như vậy, Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm chưa nhận được sự đồng thuận và chưa đảm bảo sự hài hòa lợi ích các bên liên quan”, thông báo của Bộ KH&CN nêu.

Lãnh đạo hai Bộ đã thống nhất giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cùng với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục tiếp thu ý kiến của các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn này.

MỚI - NÓNG