Có 2 kết quả :

Trung tâm đào tạo anh ngữ OLA trao tặng 500 suất thi chứng chỉ Cambridge Esol miễn phí

Trung tâm đào tạo anh ngữ OLA trao tặng 500 suất thi chứng chỉ Cambridge Esol miễn phí

Với hơn 1 tỷ người đang sử dụng trên toàn cầu, tiếng Anh là một trong ba ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Vì vậy, xuất sắc tiếng Anh là chìa khóa để thế hệ trẻ mở ra cánh cửa tri thức, hội nhập toàn cầu. Để thực hiện điều đó thế hệ trẻ trước tiên cần chinh phục các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như Cambridge ESOL, IELTS…