Tác giả bài hát được chọn làm quốc ca của Cộng hòa Pháp là ai?

Tác giả bài hát được chọn làm quốc ca của Cộng hòa Pháp là ai?
TPO - Ngày 25/4/1792 – Claude Joseph Rouget de Lisle sáng tác La Marseillaise sau khi hoàng đế Áo tuyên chiến với Pháp, sau được chọn làm quốc ca của Cộng hòa Pháp.
Trận động đất mạnh nhất ở ở Nepal làm hơn 7300 người chết và hơn 14.000 người bị thương xảy ra vào ngày 25/4 của năm nào?

1. Trận động đất mạnh nhất ở ở Nepal làm hơn 7300 người chết và hơn 14.000 người bị thương xảy ra vào ngày 25/4 của năm nào?

 • icon

  2014

 • icon

  2015

 • icon

  2016

Ngày 25/4/1792 – Nicolas J. Pelletier trở thành người đầu tiên bị hành quyết bằng máy chém là vì lí do nào?

2. Ngày 25/4/1792 – Nicolas J. Pelletier trở thành người đầu tiên bị hành quyết bằng máy chém là vì lí do nào?

 • icon

  Nicolas J. Pelletier tấn công khách du lịch

 • icon

  Nicolas J. Pelletier đã giết vua

 • icon

  Nicolas J. Pelletier đầu độc người trong hoàng gia

Ngày 25/4/ 1859 là ngày bắt đầu xây dựng kênh đào nổi tiếng nào sau đây?

3. Ngày 25/4/ 1859 là ngày bắt đầu xây dựng kênh đào nổi tiếng nào sau đây?

 • icon

  Kênh đào Panama

 • icon

  Kênh đào Suez

Tập Bản đồ Hồng Đức được xuất bản ngày 25/4 năm nào?

4. Tập Bản đồ Hồng Đức được xuất bản ngày 25/4 năm nào?

 • icon

  1490

 • icon

  1491

 • icon

  1492

Tác giả bài hát được chọn làm quốc ca của Cộng hòa Pháp là ai?

5. Tác giả bài hát được chọn làm quốc ca của Cộng hòa Pháp là ai?

 • icon

  Một nhạc sĩ nổi tiếng

 • icon

  Một sĩ quan

 • icon

  Một nhà văn

Truyện phiêu lưu Robinson Crusoe của Daniel Defoe được xuất bản lần đầu tiên ngày 25/4 của năm nào?

6. Truyện phiêu lưu Robinson Crusoe của Daniel Defoe được xuất bản lần đầu tiên ngày 25/4 của năm nào?

 • icon

  1719

 • icon

  1720

 • icon

  1721

Ngày 25/4/1882, Quân Pháp chiếm được thành Hà Nội khiến Tổng đốc nào sau đây tự vẫn?

7. Ngày 25/4/1882, Quân Pháp chiếm được thành Hà Nội khiến Tổng đốc nào sau đây tự vẫn?

 • icon

  Hoàng Diệu

 • icon

  Nguyễn Tri Phương

MỚI - NÓNG