Sắp xếp bộ máy TP Thủ Đức và các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận như thế nào?

Sắp xếp bộ máy TP Thủ Đức và các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận như thế nào?
TPO - Sáng 31/12, tại lễ công bố thành lập, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, lộ trình sắp xếp các tổ chức, sau khi bộ máy của TP Thủ Đức chính thức được thành lập vào ngày 7/2/2021.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 88 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức.

Ban Chỉ đạo đã xác định vấn đề trước mắt hiện nay là ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự khi tiến hành sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức, đảm bảo không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp khi ngày 7/2/2021, bộ máy của TP Thủ Đức chính thức được thành lập.

Về sắp xếp tổ chức, bộ máy, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết sẽ tập trung triển khai thực hiện qua 3 giai đoạn. Cụ thể, Giai đoạn 1: Từ ngày 1/1/2021 đến ngày 7/2/2021, TPHCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp, bàn giao, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất của các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan thuộc ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tại các đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp.

Sắp xếp bộ máy TP Thủ Đức và các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận như thế nào? ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong

Đến ngày 7/2/2021, toàn bộ hệ thống các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở thành phố Thủ Đức và các phường trực thuộc sẽ chính thức đi vào hoạt động đồng thời thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo quy định.

Trong giai đoạn 2, từ ngày 7/2/2021 đến ngày 23/5/2021, TPHCM sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời triển khai thực hiện các hướng dẫn của sở, ban ngành về thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan đến đời sống, an sinh xã hội, kinh doanh cho cá nhân và tổ chức và không thu các loại lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

“Trong giai đoạn 3, tức sau ngày 23/5/2021, các cơ quan chức năng của TPHCM và TP Thủ Đức sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan sau bầu cử; nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để hoạt động của chính quyền thành phố Thủ Đức đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao nhất”, ông Phong cho hay.

Trước đó, UBND TPHCM đã có quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức.

Sắp xếp bộ máy TP Thủ Đức và các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận như thế nào? ảnh 2 Ban An toàn thực phẩm TPHCM làm việc với cán bộ công chức UBND Quận Thủ Đức. Sắp tới nhiều cán bộ sẽ được sắp xếp khi thành lập bộ máy TP Thủ Đức
Theo đó, đối với việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của TP Thủ Đức, trước ngày 10/1/2021, UBND quận 2, 9 và Thủ Đức tổ chức thống kê, rà soát tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước ngày 18/1/2021, sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của 3 quận để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của TP Thủ Đức. Chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên.

Trước ngày 20/1/2021, đề nghị Thường trực HĐND TPHCM chỉ định triệu tập viên trong số đại biểu HĐND của quận 2, 9 và Thủ Đức để triệu tập và chủ tọa cho đến khi HĐND bầu ra Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức.

Trước ngày 19/2/2021, HĐND TP Thủ Đức tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền (chủ tịch HĐND; phó chủ tịch HĐND; trưởng ban, phó trưởng ban của các ban thuộc HĐND; chủ tịch UBND; phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND) theo quy định.

Trước ngày 25/2/-2021, UBND TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp ba quận bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang từ 3 quận về TP Thủ Đức quản lý.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng ban hành kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động 9 phường mới thuộc quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP Thủ Đức.

Sắp xếp bộ máy TP Thủ Đức và các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận như thế nào? ảnh 3 Cán bộ công chức UBND phường 7, quận Phú Nhuận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân

Theo đó, trước ngày 7/2/2021, Ban Thường vụ Quận ủy các quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và Thành ủy TP Thủ Đức tổ chức sắp xếp, thành lập, sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của các phường trực thuộc theo tên của đơn vị hành chính mới, đồng thời chỉ định ban chấp hành, bí thư, phó bí thư các phường mới.

Trước ngày 27/2/2021, UBND TPHCM giao UBND quận 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận và TP Thủ Đức tổ chức bàn giao tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư do UBND phường làm chủ đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang về phường mới quản lý.

Trước ngày 10/1/2021, Công an TPHCM và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chủ động thực hiện thay đổi con dấu theo quy định cho các cơ quan, đơn vị chịu ảnh hưởng.

Con dấu cũ được phép sử dụng để giải quyết các công việc còn dở dang nhưng phải thu hồi chậm nhất đến hết ngày 28/2/2021.

MỚI - NÓNG