Có 9 kết quả :

Bí thư Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

Bí thư Hà Nội chỉ đạo đẩy mạnh sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nhưng phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, cũng như quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, thể hiện tính nhân văn của Thủ đô, tuyệt đối không sắp xếp cơ học, phải lấy hiệu quả là đích cuối cùng.
Thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên

Thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên

TPO - Năm 2017, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 119 tổ chức đảng và 381 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 73 tổ chức đảng và 348 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng và 203 đảng viên.