Sai phạm công tác cán bộ ở Cần Thơ: Hàng loạt sở, ngành bị kiểm điểm?

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - ông Võ Thành Thống vừa kí công văn, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được nêu trong kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, nghiêm túc khắc phục. Đồng thời, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm.   

Cụ thể, Chủ tịch TP. Cần Thơ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được nêu trong kết luận Thanh tra Bộ Nội vụ về thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; số lượng cấp phó…, khẩn trương, nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Ngoài ra, thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng (LĐHĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính; khẩn trương điều chuyển viên chức đang làm vị trí công việc của công chức tại các cơ quan, tổ chức hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập còn thiếu vị trí việc làm, phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo.

Khẩn trương có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn (hoàn thiện trong thời hạn 6 tháng); chủ động rà soát cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức trong quy hoạch nhằm hoàn chỉnh tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm; thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, số lượng cấp phó đối với chức danh thuộc thẩm quyền quản lý.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ; báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức để phát hiện những thiếu sót, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Trước đó, Thanh tra Bộ Nội vụ có kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; xét chuyển cán bộ; bổ nhiệm; số lượng cấp phó… của UBND TP. Cần Thơ giai đoạn năm 2016-30/4/2018.

Tại thời điểm kiểm tra còn một đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng không đúng loại công việc theo quy định; 6 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 2 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức (hiện đã điều động 4 viên chức về đơn vị sự nghiệp).

Đối với việc tuyển dụng công chức, có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt (8 trường hợp có thời gian làm công việc yêu cầu trình độ đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển nhưng không đủ 60 tháng; hai trường hợp không có bằng đại học mà chỉ có bằng trung cấp) và 2 trường hợp UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng. Hiện Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp này (ngoài 1 trường hợp đã nghỉ việc).

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện có 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc số tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật cũng như quy định của UBND TP Cần Thơ về chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên… 1 trường hợp khi bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở không có văn bản xin ý kiến thống nhất của Chánh Thanh tra thành phố; 1 trường hợp tại thời điểm được tiếp nhận không qua thi tuyển chưa đáp ứng về thời gian kinh nghiệm công tác trên 60 tháng theo quy định; 14 trường hợp ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm.

MỚI - NÓNG