Quốc hội chốt nội dung giám sát năm 2018

QH sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cuối năm 2018
QH sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm cuối năm 2018
TPO - Ngày 12/6, với đa số ĐBQH tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2018, qua đó sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và giám sát quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Giám sát sử dụng vốn, cổ phần hóa DNNN

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2018) sẽ giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011-2016.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, qua gửi phiếu xin ý kiến các vị ĐBQH về lựa chọn chuyên đề giám sát, đến buổi sáng ngày 1/6 đã nhận được 396 phiếu trên tổng số 491 đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trong đó: 302/396 ý kiến (76,2 %) tán thành giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

288/396 ý kiến (72,7 %) tán thành giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay nước ngoài để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội;

171/396 ý kiến (43,1 %) tán thành giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

72/396 ý kiến (18,1 %) tán thành giám sát chuyên đề Việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội tiến hành giám sát 1 chuyên đề tại Kỳ họp thứ 5 với nội dung: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giai đoạn 2011-2016”.

Các nội dung còn lại, đề nghị Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu để đưa vào chương trình giám sát và tổ chức giám sát, báo cáo kết quả với Quốc hội.

Lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm cuối năm 2018 

Nghị quyết vừa thông qua cũng quy định, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Trước đó, theo Tổng thư ký Quốc hội, một số ý kiến đã đề nghị xem xét, đưa vào chương trình nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến Kỳ họp thứ 6.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm đó.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

"Sau khi cân nhắc nhiều mặt, để bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2018, về giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chỉ giám sát 1 chuyên đề tại Kỳ họp thứ 5, không tổ chức giám sát chuyên đề tại Kỳ họp thứ 6 để tập trung cho các nội dung nêu trên.

Đồng thời, bổ sung nội dung lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến Kỳ họp thứ 6 vào dự thảo Nghị quyết”, ông Phúc cho hay.

MỚI - NÓNG