Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Quốc hội miễn nhiệm và phê chuẩn miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Kim Tiến
Quốc hội miễn nhiệm và phê chuẩn miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Kim Tiến
TPO - Ngày 22/11, Quốc hội sẽ dành thời gian làm việc về công tác nhân sự, miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Đầu phiên làm việc về công tác nhân sự, Trưởng Ban công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày Tờ trình đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Sau đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Sau hai tờ trình, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về hai nội dung trên.

Chiều cùng ngày, ông Trần Văn Túy sẽ báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Người được miễn nhiệm phát biểu ý kiến (nếu có).

Sau đó, Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau phiên giải lao, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm và phê chuẩn việc miễn nhiệm. Kế đến, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết để Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ông Nguyễn Khắc Định và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được miễn nhiệm và phê chuẩn việc miễn nhiệm vì được phân công nhiệm vụ mới và đã đến tuổi nghỉ hưu.

MỚI - NÓNG