Có 5 kết quả :

Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy - Ảnh TL

Vĩnh biệt một tượng đài Nhân Dân!  

TP - Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy vừa giã biệt cuộc đời ở tuổi 83 sau cơn tai biến đột ngột trong lúc đang làm vườn. Nhiều người gọi ông là huyền thoại, nhưng với tôi, còn cao hơn thế - ông đích thực là một tượng đài.