Ông Lê Tiến Châu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
Ông Lê Tiến Châu được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang
Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hậu Giảng đã bầu ông Lê Tiến Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng 17/4, HĐND tỉnh Hậu Giang tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã bầu ông Lê Tiến Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó, ngày 16/3/2018, Ban Tổ chức Trung ương, cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định ông Lê Tiến Châu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Lê Tiến Châu, sinh năm 1969 tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Trước khi được điều động về Hậu Giang, ông Lê Tiến Châu từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội…

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh theo đơn xin từ nhiệm của ông Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (Trung ương đã quyết định cho ông Trần Công Chánh nghỉ hưu vào ngày 1-1-2018, theo đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông).

Đồng thời, thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đối với ông Lữ Văn Hùng (hiện là Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang). 

Theo Theo Sài Gòn giải phóng
MỚI - NÓNG