Có 6 kết quả :

Nhiều hiểu biết sai lầm khi cho trẻ bú mẹ

Nhiều hiểu biết sai lầm khi cho trẻ bú mẹ

Tỷ lệ trẻ bú mẹ trong giờ đầu sau sinh đạt 86,2% nhưng bú hoàn toàn 6 tháng đầu đời tại Tiền Giang chỉ 27,3%. Tình trạng này xuất phát từ nhiều quan niệm sai lầm về sữa mẹ như không tin có thể thay thế hoàn toàn nước uống cho trẻ, không bổ...