Có 3 kết quả :

Thuốc kháng sinh kỵ… nước có ga

Thuốc kháng sinh kỵ… nước có ga

TP - Một số thành phần dinh dưỡng khi tương tác với tân dược có thể củng cố hoặc làm suy giảm tác dụng của thuốc. Vậy nên cần biết, nên ăn gì và uống gì – trường hợp cần phải uống thuốc.