Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023

TPO - Trải qua hơn 20 năm triển khai kể từ năm 2003, Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới: Xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 1
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 2
Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, trải qua hơn 20 năm triển khai kể từ năm 2003, Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới: Xung kích - tình nguyện - sáng tạo - dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 3
Tháng Thanh niên 2023 - Tháng Thanh niên đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII có chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” nhằm thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ cả nước để tạo ra những giá trị mới, những đóng góp cụ thể thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” và chủ đề “Năm dữ liệu số” của Chính phủ.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 4
Với tinh thần hành động cao, các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2023 sẽ bắt đầu ngay sau lễ khởi động này.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 5

Học sinh con em đồng bào dân tộc C'Ho đang học tập tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Bình Thuận.

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 6

Học sinh con em đồng bào dân tộc Tày đang học tập tại Trường THPT Dân tộc Nội trú tham dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023.

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 7
Để triển khai hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2023, anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn phát huy tinh thần nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ để triển khai nội dung hoạt động trọng tâm trong Kế hoạch Tháng Thanh niên 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 8
Trải qua hơn 20 năm triển khai kể từ năm 2003, Tháng Thanh niên đã thực sự tạo dựng được hình ảnh đẹp về thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 9
Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn các cấp. Tháng Thanh niên 2023 lựa chọn chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” để phát động trong toàn đoàn và tuổi trẻ cả nước; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 10

Nét trong sáng của học sinh con em đồng bào dân tộc Chăm tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”.

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 11
Việc đầu tiên cần tập trung là triển khai cao điểm và hoàn thành học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong cán bộ, đoàn viên; thực hiện tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong thanh niên.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 12
Nghị quyết phải được học tập, quán triệt và tuyên truyền với những hình thức mới, hiện đại hơn, hiệu quả hơn và sau đó phải thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả để đảm bảo Nghị quyết tới được rộng rãi đoàn viên thanh niên cả nước.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 13

Song song với đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 14
Các hoạt động phải được triển khai từ cơ sở và có tính hành động cao, tính lan tỏa rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và thu hút sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của đông đảo thanh thiếu nhi, được xã hội quan tâm, khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 15
Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, anh Bùi Quang Huy cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 16
Cán bộ đoàn từ trung ương tới cơ sở, từ chuyên trách tới không chuyên trách, phải là những người đầu tiên thay đổi tư duy, nhận thức về chuyển đổi số, từ đó thay đổi thói quen, chủ động ứng dụng công nghệ số trong từng công việc cụ thể.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 17
Sau Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến tham dự Ngày hội Thanh niên dân tộc.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 18
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi, động viên đồng bào các dân tộc.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 19
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho đồng bào các dân tộc ít người, có hoàn cảnh khó khăn.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 20
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tìm hiểu văn hóa, sản vật của đồng bào ở tỉnh Bình Thuận.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 21
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thử trò chơi đi cà kheo tại Ngày hội Thanh niên dân tộc.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 22
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tham quan vườn thanh long.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 ảnh 23
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác thăm, động viên bà con trong vùng nguyên liệu thanh long ở tỉnh Bình Thuận
Tin liên quan