Có 1 kết quả :

Các TNXP vận chuyển đất đá bằng xe cút kít trên Công trường 12B. Ảnh: T.L

Nhớ con đường tuổi 20

TP - Năm 1959, Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (TƯ Đoàn TNLĐ VN) quyết định thành lập Đội Thanh niên xung phong (TNXP) xây dựng đường chiến lược 12B tại tỉnh Hòa Bình. Đây là công trình lớn đầu tiên của lực lượng TNXP, của những con người ở lứa tuổi hai mươi…