Có 5 kết quả :

Dùng xe máy đểu tráo SH, Liberty

Dùng xe máy đểu tráo SH, Liberty

TPO –Bằng thủ đoạn gửi xe máy "đểu" rồi bóc biển số, dùng băng dính hai mặt dán vào biển xe SH trong bãi gửi xe, Nguyễn Trung Thành cùng đồng bọn thực hiện trót lọt chín vụ trộm cắp xe đắt tiền.