Có 2 kết quả :

Sắc xanh tình nguyện nơi sơn cùng thủy tận

Sắc xanh tình nguyện nơi sơn cùng thủy tận

TPO - Trèo đèo lội suối, vượt qua những con đường núi lầy lội, gập ghềnh sỏi đá, “sắc xanh tình nguyện” đến các bản làng biên viễn. Hàng nghìn chiếc áo ấm, hàng vạn quyển sách, chiếc bút đã được các đoàn viên thanh niên mang đến hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa.