Năm 2019 có thể xuất hiện 10 - 12 cơn bão

Năm 2019 có thể xuất hiện 10 - 12 cơn bão
Theo Bộ TN - MT, mùa hè năm 2019 nhiệt độ tăng hơn mức trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C, mùa bão có khả năng xuất hiện khoảng 10 - 12 cơn bão.
Theo VTC
MỚI - NÓNG