Có 77 kết quả :

Mấy ngày, trời nắng trên cả nước, riêng Nam Bộ có nắng nóng nhẹ.

Trời nắng trên cả nước những ngày tới

TPO - Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đang tăng nhanh, dự báo trong những ngày tới, nhiệt độ cao nhất khu vực đồng bằng Bắc Bộ là 28 độ, khu vực Tây Bắc Bộ lên tới 30 độ. Các tỉnh phía Nam duy trì trời nắng nhiều ngày.