Có 3 kết quả :

SV ĐH Đà Lạt hướng dẫn người dân ủ phân vi sinh Ảnh: ĐTĐL

Cưỡi công nông đi giúp dân cứu rẫy cà phê

TP - 46 sinh viên (SV) ĐH Đà Lạt vừa hoàn tất Chiến dịch Mùa hè xanh 2019 tại các buôn làng thuộc huyện Đam Rông (Lâm Đồng), một trong những huyện nghèo nhất nước. Với việc áp dụng kiến thức đã học để giúp dân, các bạn giúp người dân giảm chi phí trồng cây cà phê, tăng năng suất, chất lượng hạt cà phê.