Có 10 kết quả :

Tu bổ 10 giếng cổ Hội An

Tu bổ 10 giếng cổ Hội An

TP - Ông Phan Văn Quang, Phó phòng Tu bổ di tích (Trung tâm QLBT Di sản Văn hóa TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, thành phố đã quyết định tu bổ 10 giếng cổ trên địa bàn phường Minh An và Cẩm Phô, giao cho Trung tâm QLBT Di sản Văn hóa Hội An làm chủ đầu tư.