Có 3 kết quả :

Lê Thái Sơn, tranh và rác

Lê Thái Sơn, tranh và rác

TP - Lê Thái Sơn có thể cười nói phơ phớ cả ngày về chuyện mỹ thuật, tranh pháo chẳng bao giờ chán. Sơn cũng sẵn sàng lên đường ngay tắp lự nếu biết ở đâu đó có một nguồn tranh mới cần bán, cần trao đổi.