Lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam

Lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam
TP - Sáng 8/10, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX. Dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

> Thi sáng tác hướng tới Đại hội toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam

Các ý kiến đóng góp nhằm nhận định bối cảnh tình hình sinh viên, công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2009-2013 một cách đầy đủ, xác đáng đồng thời tham góp ý kiến vào các chương trình, mục tiêu, cuộc vận động lớn trong sinh viên. Trong đó, nhấn mạnh vào cuộc vận động Sinh viên 5 tốt và Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.

Hoàng Hà Bình, sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội cho rằng, nhiều sinh viên chưa hiểu rõ về khái niệm 5 tốt và môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh. Hà Bình nói, cần phải xây dựng chương trình rõ ràng, thiết thực, các khẩu hiệu cần ngắn, gọn. Có người bày tỏ mong muốn tổ chức Hội đề cập vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên chậm tiến, quan tâm sinh viên nghèo học giỏi, đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp cho cán bộ Hội…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG