Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine

Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine
TPO - Cũng như các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ, ngày 9/5, tất cả các thành phố thuộc Ukraine đã tổ chức kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức, chấm dứt Chiến tranh Thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh bạo lực leo thang rộng khắp đất nước, Ngày Chiến thắng tại Ukraine năm nay diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ.
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 1
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 2
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 3
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 4
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 5
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 6
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 7
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 8
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 9
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 10
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 11
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 12
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 13
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 14
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 15
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 16
Lặng lẽ Ngày Chiến thắng ở Ukraine ảnh 17
Theo Theo Unian