Có 1 kết quả :

Kinh tế hợp tác đang rất cần tăng vốn cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Đi tìm nguồn vốn cho kinh tế hợp tác xã

TP - Với lợi thế và ưu việt đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội, kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) đóng vai trò ngày càng quan trọng, từng bước trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế - xã hội. Tìm nguồn vốn cho loại hình kinh tế này cũng đang là trăn trở của Liên minh HTX.