Kiên trì và phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới

Kiên trì và phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới
Phát biểu khi tham gia thảo luận với đoàn đại biểu tỉnh Quý Châu tham dự Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh Báo cáo chính trị của Đại hội XIX đã chỉ rõ định hướng tiến lên cho sự nghiệp của Đảng Cộng sản và Nhà nước là tuyên ngôn chính trị và cương lĩnh hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc đoàn kết và dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước kiên trì và phát triển Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.
Kiên trì và phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN).

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh cần đi sâu học tập và thấu suốt lập luận mới về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, đi sâu học tập và thấu suốt đặc điểm mới về sự thay đổi của mâu thuẫn xã hội chủ yếu ở Trung Quốc, đi sâu học tập và thấu suốt mục tiêu mới xây dựng nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa theo hai giai đoạn, đi sâu học tập và thấu suốt yêu cầu mới về xây dựng Đảng, khích lệ toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước muôn người một lòng, mở mang phấn đấu, thúc đẩy xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới tiến lên phía trước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới, đây là khởi điểm lịch sử mới phát triển của Trung Quốc.

Ông nhấn mạnh: "Đưa ra nhận định chính trị quan trọng này là cân nhắc chiến lược liên quan đến toàn cục, cần phải hoàn thiện chiến lược phát triển và các chính sách, thúc đẩy và thực hiện các công tác theo yêu cầu của thời đại mới, tập trung giải quyết tốt các vấn đề phát triển không cân bằng, không đầy đủ, đáp ứng một cách tốt hơn nhu cầu ngày một gia tăng của nhân dân trong nhiều mặt, thúc đẩy một cách tốt hơn sự phát triển toàn diện của con người, toàn thể nhân dân cùng giàu có."

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh làm tốt công việc của Trung Quốc mấu chốt là ở Đảng.

Quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện không những là yêu cầu căn bản trong cầm quyền lâu dài Đảng, cũng là sự bảo đảm căn bản cho thực hiện sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG