Kiên Giang miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HĐND tỉnh Kiên Giang thông qua nghị quyết miễn, giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Sáng 30/5, HĐND tỉnh Kiên Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp thông qua 6 nghị quyết, trong đó có nghị quyết quy định miễn, giảm phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Kiên Giang miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến ảnh 1

Đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết.

Cụ thể: Miễn phí cung cấp thông tin giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

Giảm 25% mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực truyến đối với một số loại phí, như: Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; phí đăng kí giao dịch bảo đảm; phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng phí dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước thải và nguồn nước, công trình thuỷ lợi; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước; phí thẩm định cấp giấy phép môi trường; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thời gian thực hiện miễn, giảm phí, lệ phí từ nay đến hết năm 2025.

Kiên Giang miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến ảnh 2

Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, phát biểu bế mạc kỳ họp.

Việc miễn, giảm phí kể trên của Kiên Giang nhằm khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, qua đó đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí...

Cuối giờ sáng cùng ngày, Kỳ họp thứ 22 của HĐND tỉnh Kiên Giang đã bế mạc.

Ông Mai Văn Huỳnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, cho biết, trên cơ sở tờ trình của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua 6 dự thảo nghị quyết. Đây là những nghị quyết quan trọng, tạo ra nhiều tiện ích, mang lại lợi ích thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

“Tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa thông qua”, ông Huỳnh nói.

MỚI - NÓNG