Kiểm tra đột xuất, xử nghiêm cán bộ nhũng nhiễu dân

Kiểm tra đột xuất, xử nghiêm cán bộ nhũng nhiễu dân
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra đột xuất các sở ngành, quận huyện, nếu phát hiện cán bộ gây khó khăn, sách nhiễu trong quá trình tiếp dân sẽ xử lý nghiêm khắc.

Kiểm tra đột xuất, xử nghiêm cán bộ nhũng nhiễu dân

> Thay thế, kỷ luật cán bộ nhũng nhiễu dân
> Vẫn còn cán bộ mặt lạnh với dân

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra đột xuất các sở ngành, quận huyện, nếu phát hiện cán bộ gây khó khăn, sách nhiễu trong quá trình tiếp dân sẽ xử lý nghiêm khắc.

Đoàn kiểm tra công vụ Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các cơ quan nhà nước trực thuộc thành phố
Đoàn kiểm tra công vụ Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các cơ quan nhà nước trực thuộc thành phố.

Đối tượng kiểm tra bao gồm cán bộ, công chức viên chức, người lao động làm việc trong các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các phường, xã thị trấn và các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Đoàn kiểm tra sẽ xem xét quá trình thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; các quy định về nghĩa vụ, những cán bộ, công chức, viên chức không được làm; quy chế văn hóa công sở.

Ông Thảo yêu cầu đoàn kiểm tra công vụ phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc thành phố Hà Nội vi phạm kỷ luật, pháp luật trong thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, công dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Đoàn kiểm tra công vụ cũng phải phát hiện, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những quy định pháp luật, thủ tục hành chính cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ. Mục đích của việc này nhằm tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu đoàn kiểm tra công vụ trong quá trình kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, đúng pháp luật; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra thường xuyên vào các ngày, giờ làm việc trong năm 2013. Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra đột xuất, không báo trước thời gian, địa điểm từng cuộc kiểm tra cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. Kết quả kiểm tra công vụ sẽ được tổng hợp báo cáo về UBND thành phố Hà Nội vào ngày 25 hàng tháng.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra công vụ do Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng làm Trưởng đoàn. Đoàn gồm 19 thành viên sẽ đi kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy chế làm việc ở những cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố.

Theo Trúc Linh
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng
Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng
TPO - Theo nhiều doanh nghiệp (DN) bán lẻ xăng dầu, thời gian qua, hàng trăm DN luôn trong trạng thái hoạt động bấp bênh, thua lỗ nặng nề nên việc thành lập một hiệp hội là nhằm bảo vệ quyền lợi của các hội viên.