Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được sử dụng vốn ODA

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được sử dụng vốn ODA
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ KH&CN. 

Theo đó, Ban Quản lý có nhiệm vụ quản lý quy hoạch và xây dựng; quản lý nguồn vốn và kế hoạch phát triển. Ban Quản lý được giao và tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA để xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ cao; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá trong nước và nước ngoài để thu hút các nguồn lực đầu tư. 

MỚI - NÓNG