Không quá 500 triệu đồng mới được chỉ định thầu

Không quá 500 triệu đồng mới được chỉ định thầu
TP - UBND TP Hà Nội vừa có quyết định số 77/2014 về việc Ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 

Theo quy định mới việc chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp: Gói thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có giá trị không quá 500 triệu đồng; gói thầu cung ứng sản phẩm công ích có giá gói thầu không quá 1 tỷ đồng…

Quy chế cũng quy định, thời gian hoàn thành quy trình lựa chọn nhà thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích chậm nhất vào ngày 31/12 hằng năm...

MỚI - NÓNG