HV Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển ngành Báo chí

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điểm trúng tuyển các chuyên ngành Báo chí tuyển sinh đại học chính quy năm 2015.

Theo đó, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm). Điểm chuẩn các chuyên ngành dao động từ 19 đến 23 điểm.

Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

TT

TÊN CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH

MÃ CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN

THEO MÃ TỔ HỢP

VNL

VNA

VNT

1

Báo in

D320101

602

21.5

20.0

21.0

2

Ảnh báo chí

D320101

603

21.0

19.0

19.5

3

Báo phát thanh

D320101

604

21.0

20.0

20.0

4

Báo truyền hình

D320101

605

23.0

21.5

21.5

5

Quay phim truyền hình

D320101

606

19.5

19.0

19.0

6

Báo mạng điện tử

D320101

607

22.0

20.5

20.5

7

Báo chí đa phương tiện

D320101

608

22.0

21.0

21.0

MỚI - NÓNG