Có 1 kết quả :

Tranh Đào Hải Phong (Nhân vật cung cấp)

Vì sao tranh Đào Hải Phong được yêu?

TP - Đào Hải Phong là một trong những họa sỹ  đương đại Việt gây tốn nhiều giấy mực nhất. Người yêu thích Đào Hải Phong nhiều nhưng người không ưa hoặc “tị” không ít. Chẳng thế mà, sau lưng Đào Hải Phong vẫn có lời gièm pha: Dạng tranh “decor”,  làm vui cửa nhà ấy mà. Đào Hải Phong biết hết nhưng chỉ cười: “Tranh không treo trong nhà thì… treo đâu?”.