Có 1 kết quả :

Tác phẩm “Ngày trở về”

Người tái hiện lịch sử bằng sa bàn

TP - Tự hào về lịch sử anh hùng của dân tộc Việt Nam với hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, về con người Việt Nam dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn mạnh mẽ, kiên cường và đầy tình yêu thương… - họa sĩ Lê Xuân Giang (35 tuổi) đã khắc họa hành trình ấy qua các tác phẩm sa bàn độc đáo.