Hà Giang báo cáo Thủ tướng công trình ‘chui’ Mã Pì Lèng: Tỉnh không bao che

Hà Giang khẳng định không bao che sai phạm ở Mã Pì Lèng
Hà Giang khẳng định không bao che sai phạm ở Mã Pì Lèng
TPO - UBND tỉnh Hà Giang có báo cáo số 412/BC-UBND về công trình Nhà nghỉ, nhà hàng Panorama xây dựng tại khu vực Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam.

Sau thông tin báo chí phản ánh về công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama xây dựng trái phép tại khu vực Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang báo cáo Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh trình bày vị trí xây dựng điểm dừng chân ngắm toàn cảnh hẻm vực Tu Sản, Mã Pì Lèng (Nhà nghỉ, nhà hàng Panorama): Công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ I và II của Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng, tuy nhiên theo Điều 36 Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 thì công trình này có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của danh thắng Mã Pì Lèng do đó cần có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về hồ sơ công trình Nhà nghỉ, nhà hàng Panorama chưa có cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư và cấp phép xây dựng. UBND tỉnh Hà Giang khẳng định, tới nay xác định trách nhiệm ban đầu thuộc trách nhiệm của UBND huyện Mèo Vạc trong công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

“Để xác minh cụ thể vụ việc trên, ngày 2/10/2019 UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản số 3124/UBND-KTTH chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra công trình xây dựng tại khu vực Mã Pì Lèng, yêu cầu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 09/10/2019”, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang nêu.

Tỉnh Hà Giang cũng báo cáo quan điểm và phương hướng giải quyết của tỉnh. “Tỉnh Hà Giang không bao che sai phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời khắc phục những sai phạm trong xây dựng công trình Nhà nghỉ, nhà hàng Panorama tại khu vực Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc theo đúng các quy định của pháp luật”, lãnh đạo tỉnh nêu.

Đối với các vấn đề về xác định ảnh hưởng cảnh quan, môi trường, tỉnh báo cáo xin ý kiến của Bộ VHTTDL và mời các chuyên gia giúp đánh giá làm cơ sở để xử lý các vi phạm theo quy định.

Ngày 8/10, các Sở chức năng của Hà Giang họp bàn về công trình chui Panorama Mã Pì Lèng. Bộ VHTTDL cũng cử lãnh đạo Cục Di sản văn hóa lên thị sát công trình.

MỚI - NÓNG