Giáo viên nhận xét về đề thi Sinh học: Sẽ xuất hiện mưa điểm 10?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đề thi tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ GD& ĐT đã công bố qua Đề thi tham khảo ngày 31/3/2022. Đề phù hợp với mục tiêu xét tốt nghiệp, có độ phân hóa vừa phải để xét tuyển Đại học.

Theo nhận xét của giáo viên của Tổ Tự nhiên – Hệ thống giáo dục HOCMAI, đề thi Sinh học sáng nay đổi mới theo hướng đánh giá năng lực, ít yếu tố toán, tăng bản chất sinh, thí sinh cần kĩ năng đọc hình và bảng biểu, sơ đồ, nhưng đề không quá khó; số lượng điểm 10 khả năng sẽ không ít.

Về phân bố kiến thức và ma trận đề

LỚP

CHUYÊN ĐỀ

LOẠI CÂU HỎI

CẤP ĐỘ NHẬN THỨC

Tổng

Lí thuyết

Bài tập

NB

TH

VD

VDC

12

1. Cơ chế di truyền và biến dị

9

1

1

3

6


10

2. Quy luật di truyền

5

3

1

3

2

2

8

3. Di truyền quần thể

1

21

2

3

4. Ứng dụng di truyền học

21

1


2

5. Di truyền người

1


1
1

6. Tiến hóa

4


3

14

7. Sinh thái

8


2

4

2


8

11

8. Sinh học cơ thể thực vật

2


1

12

9. Sinh học cơ thể động vật

2


1

12

TỔNG (câu)

34

6

10

14

12

4

40

TỈ LỆ (%)

59

11

25

35

30

10

100

Về độ khó: 60% câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, phù hợp với mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp. Chỉ có 40% câu hỏi dùng để phân hóa trong đó khoảng 10% câu hỏi là vận dụng cao.

Có 4 câu hỏi thuộc chương trình lớp 11 nằm trong chương I – Chuyển hóa vật chất và năng lượng, câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu. Không có điểm mới. 90% số câu hỏi nằm trong chương trình lớp 12, phân bố gồm 9 câu Cơ chế di truyền và biến dị, 9 câu Quy luật di truyền, 1 câu di truyền người, 2 câu di truyền học ứng dụng, 3 câu di truyền quần thể, 4 câu Tiến hóa và 8 câu Sinh thái.

Các câu khó nhất của đề thi vẫn năm trong phần quy luật di truyền và di truyền quần thể. Không có câu phả hệ ở mức vận dụng cao như truyền thống các năm qua.

Các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, giống như hầu hết các đề môn Sinh trong những năm gần đây và đề tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Ở 10 câu cuối cùng của đề các câu hỏi sắp xếp không theo thứ tự mà ngẫu nhiên do phần mềm trộn đề. Điều này giúp hạn chế các thí sinh lựa chọn ngẫu nhiên đáp án cho 4 câu vận dụng cao mà trước đây thường nằm ở cuối cùng.

Nhìn chung,với mức độ đề như hiện tại, các thí sinh hoàn toàn yên tâm với mục tiêu xét điểm tốt nghiệp, chỉ cần ôn tập và nắm chắc kiến thức sách giáo khoa là có thể đạt được điểm 6-7 một cách dễ dàng.

Do vậy, đỉnh của phổ điểm có thể ở giá trị 5,5-6,5 điểm. Có sự giảm của việc lồng ghép toán vào câu hỏi, tăng tỉ lệ dạng câu hỏi đánh giá năng lực đặc biệt là các năng lực đọc, phân tích hình ảnh, đồ thị và bảng biểu để khai thác dữ liệu từ đó làm nguyên liệu cho việc trả lời câu hỏi.

Gợi ý giải đề môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022: TẠI ĐÂY

MỚI - NÓNG