Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ ba, khoá XI:

Giáo dục lý tưởng, đạo đức phải luôn trong suy nghĩ mỗi cán bộ Đoàn

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong yêu cầu, việc giáo dục lý tưởng, đạo đức phải luôn trong suy nghĩ của mỗi cán bộ Đoàn.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong yêu cầu, việc giáo dục lý tưởng, đạo đức phải luôn trong suy nghĩ của mỗi cán bộ Đoàn.
TPO - Hôm nay (27/5), Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ ba, Khoá XI họp tại Côn Đảo, đã thảo luận cho ý kiến dự thảo các văn bản quan trọng liên quan đến giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; chăm sóc bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Các dự thảo văn bản được góp ý gồm: Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018-2022”; “Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Khoá XI về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; “Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018-2022”;  “Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi”; Dự thảo kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Thường vụ T.Ư Đoàn Khoá XI về “Nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022”; Dự thảo “Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XI”.

Các đại biểu đã đóng góp rất nhiều ý kiến vào các dự thảo. Nhận được nhiều ý kiến sôi nổi nhất là Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018-2022”.

Các ý kiến thể hiện nhất trí cao với sự cần thiết, tính cấp thiết, tính khả thi, các mục tiêu và giải pháp chính của dự thảo Đề án và góp thêm nhiều ý kiến thiết thực.

Giáo dục lý tưởng, đạo đức phải luôn trong suy nghĩ mỗi cán bộ Đoàn ảnh 1 Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Nguyễn Thị Thu Vân nêu ý kiến: "Cần xây dựng điển hình một cách bền bỉ, dài hơi như trước đây đã xây dựng các tấm gương thành các tượng đài của tuổi trẻ".

Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn Nguyễn Thị Thu Vân góp ý cần chú ý thêm đặc điểm của thanh niên và đặc biệt là thiếu nhi là hay làm theo để quan tâm xây dựng xây dựng điển hình một cách bền bỉ, dài hơi, như trước đây đã xây dựng các tấm gương thành các tượng đài thanh niên.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phạm Hồng Sơn thấy cần thiết phải có thêm các hoạt động đề cao sự hiếu thảo, xây dựng “người con hiếu thảo” trước  thực tế mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè có những biểu hiện bất an. Cũng cần xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc. Đây là xây dựng những nền tảng tốt cho việc hình thành các thanh niên lý tưởng, có văn hoá.

Giáo dục lý tưởng, đạo đức phải luôn trong suy nghĩ mỗi cán bộ Đoàn ảnh 2 Bí thư Thành Đoàn TPHCM Phạm Hồng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Gần với ý kiến này, Trưởng Ban Quốc tế T.Ư Đoàn Nguyễn Hải Minh cho rằng cần chú ý các bậc phụ huynh trẻ, làm sao họ nhận thức được vai trò của họ trong giáo dục thiếu nhi ở gia đình.

Về vấn để sử dụng mạng xã hội, anh Sơn cho rằng nên có Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của cán bộ Đoàn.

Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ Đào Chí Nghĩa nhận xét cần phải có những giải pháp phù hợp cho từng đối tượng thanh niên do những đặc thù của họ như thanh niên công nhân (làm ca kíp), thanh niên nông thôn (còn ở trên địa bàn hoặc đi làm ăn xa)...

Anh Nghĩa cho rằng cũng cần xem xét các hình thức tuyên truyền, giáo dục đang có, đưa ra các giải pháp mới vì một số cách làm cũ không còn hiệu quả như các cuộc thi viết cơ bản không còn tạo cảm hứng cho đoàn viên thanh niên.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nêu đối với nhóm đối tượng sinh viên đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, cần có nhóm giải pháp bồi đắp lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, ý thức dân tộc.

Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp Nguyễn Văn Vũ Minh cùng ý với Trưởng ban Thanh niên trường học T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cần tăng cường giáo dục tuyên truyền pháp luật.

Giáo dục lý tưởng, đạo đức phải luôn trong suy nghĩ mỗi cán bộ Đoàn ảnh 3 Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp Nguyễn Văn Vũ Minh đề nghị tăng cường giáo dục pháp luật

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong kết luận: Việc bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng lý tưởng cách mạng, đạo dức lối sống cho thế hệ trẻ là việc làm mang tầm chiến lược. Các cấp bộ Đoàn phải hết sức chủ động trong nội dung này, với từng địa phương, đơn vị có thể có nét đặc thù. Về phương thức, cách làm phải tạo không gian cho cơ sở  có thể tiếp cận, cụ thể hoá trong điều kiện đặc thù của mình.

Đây phải là việc làm thường xuyên, liên tục, luôn trong suy nghĩ, kế hoạch của mỗi cán bộ Đoàn. Trong công việc này, cán bộ và đoàn viên có vai trò quan trọng trong việc tạo chuyển biến ý thức trong thanh niên và thiếu nhi. Sáu triệu đoàn viên (bằng 1/4 số lượng thanh niên cả nước) nếu tạo được ảnh hưởng tốt với thanh thiếu nhi thì sẽ sẽ đạt hiệu quả lớn.

Việc đổi mới phương thức thực hiện sẽ có ý nghĩa quyết định. Nếu phương thức không tiếp cận được đặc điểm đối tượng, điều kiện kỹ thuật, công nghệ thì không mang lại hiệu quả. Không bỏ phương pháp truyền thống, nhưng phải tìm cách tiếp cận mới vì diện đối tượng đang được mở rất rộng. Giá trị trực quan rất quan trọng vì tuổi trẻ phải thấy được, nghe được và trải nghiệm được.

 Bí thư thứ nhất mong muốn các địa phương việc gì làm được thì chủ động làm, bỏ tâm lý chờ chỉ thị, hướng dẫn từ Trung ương.

Do các đại biểu đóng góp thêm rất nhiều ý kiến để xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong chưa kết luận nội dung này mà chỉ đạo bộ phận chuẩn bị tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện các giá trị hình mẫu để xin ý kiến Thường vụ một lần nữa.

Kết luận phần thảo luận về dự thảo Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, anh Lê Quốc Phong nhận định những nội dung cơ bản của kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 đã được triển khai ở các cấp bộ Đoàn.

Tuy nhiên, tính hình thức vẫn còn ở một số cơ sở Đoàn. Các sản phẩm để truyên truyền về sự nghiệp và cuộc đời Bác Hồ ít cái mới.

Sắp tới cần tập trung đa dạng các tài liệu, ấn phẩm phục vụ học tập; Tăng cường rà soát, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện chỉ thị 05.

Kết luận phần thảo luận Dự thảo kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Thường vụ T.Ư Đoàn khoá XI về “Nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018-2022”, Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong nói: Đây không chỉ là việc của tổng phụ trách Đội. Tất cả đoan viên, thanh niên phải coi việc chăm sóc, bảo vệ các em là nghĩa vụ của mình. Cần tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ cơ sở, nếu không sẽ lúng túng khi xảy ra vụ việc.

Để chăm sóc bảo vệ được thiếu nhi phải làm sao tổ chức Đoàn phải là người tiếp nhận, tiếp cận thông tin ở nhóm đầu, thoát khỏi tình trạng nhận thông tin chủ yếu qua truyền thông như hiện nay.

Cần kiên trì đeo bám các vụ việc liên quan để bảo vệ quyền lợi của các em. Bảo vệ các em với tư cách một tổ chức để tăng vị thế với các cơ quan có trách nhiệm xử lý.
MỚI - NÓNG
Hiện trường vụ việc.
Công an TPHCM thông tin vụ thượng úy hy sinh khi truy đuổi người ra đường sau 18 giờ
TPO - Theo Công an TPHCM, qua kiểm tra phát hiện nghi vấn thanh niên ra đường sau 18 giờ sử dụng trái phép chất ma túy nên lực lượng chức năng  đã yêu cầu đối tượng đi về trụ sở Công an để giải quyết. Trên đường di chuyển, thanh niên phóng xe bỏ chạy, bị đuổi theo, thanh niên trên có dấu hiệu ép xe khiến thượng úy công an mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân dẫn đến tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nhật Bản ngày 3/8. (Ảnh: Mofa)

ASEAN – Nhật Bản nhất trí phối hợp bảo đảm hoà bình ở Biển Đông

TPO - ASEAN và Nhật Bản vừa nhất trí cần phối hợp bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, khi tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây bất ổn và còn diễn biến phức tạp, đáng quan ngại, nhất là trong bối cảnh khó khăn, thách thức hiện nay.