Có 5 kết quả :

Giảm tốc độ cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Giảm tốc độ cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

TP - Bộ GTVT vừa thống nhất sẽ giảm tốc độ cao tốc Hà Nội - Bắc Giang xuống bằng QL 1A. Chi phí làm đường gom cũng được rút từ mức 1.500 tỷ xuống còn 181 tỷ đồng và phải hoàn thành vào cuối năm nay. Bộ GTVT cũng yêu cầu nhà đầu tư triển khai thu phí tự động, nếu không sẽ dừng thu phí.